image image image
  • Преводи от и на английски
    Преводи от и на английски език - Преводаческа агенция "Жарава" има богат опит
  • Преводи от и на редки езици
    Преводи от и на редки езици - Преводаческа агенция "Жарава" има богат опит
  • Преводи от и на френски
      Преводи от и на френски  език - Преводаческа агенция "Жарава" има богат опит

Преводи от и на редки езици

image

Преводи от и на редки езици - Преводаческа агенция "Жарава" има богат опит

Продължение...

Добре дошли!

ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ "ЖАРАВА БГ" Е АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, 

лицензирана през 2006 г. от Консулски отдел на МВнР на Република България.


 

Предлагани преводачески услуги: устни преводи от заклети преводачи, писмени преводи от заклети преводачи на 54 езика, заверка, легализация на документи в  министерства, посолства. Поставяне на Апостил /Apostille/ в Министерство на образованието за дипломи и образователни документи, в Министерство на правосъдието за свидетелство за съдимост, пълномощни, декларации и др. съдебни и юридически документи, както и в Консулски отдел на Министерство на външните работи за всички други документи в заявения от Вас срок. Легализация на превода в МВнР, подписване на документа от заклет преводач. Устни преводи от заклети преводачи за изповядване на сделки с недвижими имоти пред нотариус, при конференции и семинари, бизнес срещи. Набор на текст, сканиране и др. с готовност винаги да се съобразим с Вашите изисквания.

За документите, издадени в чужбина, фирма "Жарава БГ" извършва лицензиран превод и след това отново заверка и легализация на документите в съответните институции, така че да получите един краен и благонадежден документ, който реално да ви свърши работа.

Освен това, предлагаме и съпътстващи нашата дейност услуги: набор на текст, сканиране, изпращане по мейл и др.

Преводачите ни са професионалисти – заклети преводачи, специалисти в своята област и език.

Нашата основна грижа, при извършване на превода, е Вашата максимална удовлетвореност.

Преводът и документите за легализация могат, при заявяване от Ваша страна, да бъдат доставени на избраното от Вас място, срещу заплащане на минимална куриерска такса. Всеки превод и легализация, извършен от нас, Ви гарантира конфиденциалност.

Имаме дежурни телефони, e-mail и онлайн поръчка, които можете да използвате за отправяне на запитване за превод, легализация, срок и цена. Необходимо е просто да прикрепите желания от Вас документ.

Нашето най-голямо желание е да Ви улесним максимално, спестявайки Ви по този начин много време и неудобства. Ние сме готови да се съобразим с Вашите изисквания с цел постигане на максимална улесненост при съвместната ни работа, затова не се колебайте още при поръчката да заявявате и предпочитания от Вас начин на получаване на готовите документи.

Цените са съобразени с качеството на услугата ни.

Нашето мото е уважение към клиента, срочност и професионализъм.

 

***

Приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

На Висшето ръководство на ETЖарава– БГ - Надежда Иванова“

за политиката по качество

Политиката по качество на Висшето ръководство на дружеството е насочена към удовлетворяване потребностите на клиентите чрез предоставяне на висококачествени продукти и услуги, осигурявани със съдействието на доказали се доставчици и партньори и непрекъснато усъвършенстване ефикасността на процесите на системата за управление.

Обхватът на ИСУ на организацията е:

„Писмени преводачески услуги. Устни преводачески услуги. Легализация на документи“.

За повишаване доверието на клиентите и партньорите ръководството на организацията:

Ø Възприема внедряването и поддържането на системата за управление във фирмата като непрекъснат процес на усъвършенстване и подобряване ефикасността на процесите, свързани с извършването на преводaческа дейност.

Ø Изгражда дълготрайни отношения с клиентите и заинтересованите страни, като определящ фактор за формиране на маркетингова стратегия и политика на българския и европейския пазар.

Ø Непрекъснато се стреми към по-пълно разбиране потребностите и изискванията на клиентите и заинтересованите страни, и търсене на възможности за тяхното посрещане.

Ø Поддържа мотивация в служителите на фирмата и подизпълнителите като гаранция за задържане на постигнатите позиции в бранша.

Ø Отделя особено внимание на събраната информация за протичане на процесите, за постигнатото съответствие с изискванията на клиентите и заинтересованите страни, и за ефикасността на системата за управление.

Ø Преглежда периодично контекста на организацията и извършва анализ при необходимост, панира и реализира непрекъснати подобрения на системата.

Ø Постоянно повишава квалификацията на персонала, планира и влага инвестиции в нови и високопроизводителни инфраструктурни елементи.

Ø Спазва изискванията на българското и европейско законодателство, включително на стандартите ISO 9001:2015 и ISO 17100:2015 при осъществяване на дейността си.

Политиката по качество е разпространена сред служителите и те се стремят да работят активно за реализирането ѝ в ежедневната дейност.

Като Управител на Жарава– БГ - Надежда Иванова“ декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество.

01.05.2018 г. Управител

(Н. Пехливанова)

 

 

 

 

 

Преводи от и на английски

image

Преводи от и на английски език - Преводаческа агенция "Жарава" има богат опит

Продължение...

Страница 1 от 8

Начало
Предишна
1